android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Lịch giáo xứ Năm 2008.

Lịch Giáo xứ Bùi Chu 08.

Năm nay, Giáo xứ Bùi Chu phát hành lịch mang chủ đề Giáo dục Kitô Giáo 2008. Hình bià in hình nhiều mầu hai kiến trúc mới nhất của giáo xứ là ngôi nhà giáo lý và nhà mục vụ trên bìa cứng.

Lịch 2008 có một thay đổi là tờ lịch tháng nằm trên phần hình, vì như thế, lịch có thể lật ra phía sau, giúp cho những ai có những điều cần thiết ghi trên lịch có thể lưu lại và tìm kiếm khi cần thiết.

Đây là năm Thứ Tư, chúng ta có lịch Công giáo in riêng cho Giáo xứ Bùi Chu.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net