android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Trích tiểu sử Cha cố Andrê Đoàn Thanh Điện.

Cha  cố Andrê Đoàn Thanh Điện, sinh ngày 25/09/1918.

Tại làng Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình.

Thụ phong linh mục ngày 02/09/1950, Tại Bùi Chu BV.

Năm 1950-1951 phó trường tập Trung Linh, Địa phận Bùi Chu.

Năm 1951-1952 phó xứ Sa Châu.

Năm 1952-1954 chánh xứ Đồng Nê.

Năm 1954-1956 phó xứ Bùi chu.

Năm 1956-1976 chánh xứ Bùi chu,1984 tới nay nghỉ hưu.

Qua đời Ngày 7/5/08.

Thọ 90 tuổi.

Trong suốt thời gian phục vụ và chăm sóc giáo xứ, ngài đã lo xây dựng nhà thờ, mở mang trường lớp cho con em giáo dân có điều kiện học hành gần nhà.

Xây dựng nhà thờ nhỏ ở hai thôn Phú Sơn và Tân Thành.

Xây dựng hệ thống điện và nước sinh hoạt cho dân trong xứ.

Lo công ăn việc làm cho giáo dân ổn định đời sống.

Can thiệp với chính quyền để dân chúng có thể vào rừng ruộng tìm kế mưu sinh an toàn.

Can thiệp để giúp đỡ những dân trong ấp khi gặp những vướng mắc khi vô tình phạm luật.

Ngài là một vị chủ chăn có công rất lớn đối với Giáo xứ Bùi Chu.

 
| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net