android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Lễ an táng Cha cố Andrê Đoàn Thanh Điện.

Giáo xứ Bùi Chu, Ngày 12/5/08.

Sáng nay, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, cha đại diện Giáo phận Bùi Chu, cùng hơn 150 cha gồm qúy cha trong giáo phận, giáo hạt, qúy cha con đỡ đầu, qúy cha và qúy tu sĩ gốc Giáo xứ Bùi Chu đã cùng dâng lễ đồng tế cầu nguyện trong lễ an t áng cha cố Andrê Đoàn Thanh Điện.

 

Trong 90 năm dương thế và 59 năm trong thiên chức Linh mục. Cha cố Andrê đã từng phục vụ với các chức vụ như:

Cha cố Andrê Đoàn Thanh Điện, sinh ngày 25/09/1918.

Tại làng Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình.

Thụ phong linh mục ngày 02/09/1950, Tại Quần Phương. Bùi Chu BV.

Năm 1950-1951 phụ trách phó trường tập Trung Linh, Địa phận Bùi Chu.

Năm 1951-1952 là phó xứ Sa Châu.

Năm 1952-1954 là chánh xứ Đồng Nê.

Năm 1954-1956 là phó xứ Bùi chu.

Năm 1956-1976 chánh xứ Bùi chu,1984 tới nay nghỉ hưu.

Ngài đã phục vụ giáo xứ đến khi không còn đủ sức đứng dâng lễ nữa mới nghỉ.

Ngài đỡ đầu cho ba linh mục là Giuse Đinh Việt Thành. Giuse Đệ Nguyễn Văn Thanh, Giuse Ngô Quang Định, Soeur An và soeur Sáng.

Ngoài ra, còn đ ông đảo giáo dân trong giáo xứ, giáo hạt, giáo phận khắp nơi về tham dự.

Được biết trong thời gian phục vụ giáo xứ, cha cố Andrê đã giúp đỡ rất nhiều trong đời sống của giáo dân Giáo xứ Bùi Chu kể về cả hai mặt tinh thần và vật chất.

Ngài ra đi trong sự tiếc thương vô cùng của con dân Giáo xứ Bùi Chu. Xin Chúa đón nhận ngài vào trong nước Chúa.

Trần Văn Qùy.

 

 
| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net