android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Chữ với nghiã.
Dấu phẩy...

Tay phú hộ kia goá vợ và có hai người con, một trai một gái. Cháu gái lớn đã lập gia đình, còn người con trai thì hãy còn nhỏ. Ông bị bịnh nặng.

Thấy mình khó qua khỏi, ông biết nếu mình qua đời, người con trai sẽ rất khổ vì biết tính người con rể không được tốt. Ông bèn thảo một chúc thư đưa cho con rể với lời dặn ráng lo cho em ăn học. Chúc thư viết rằng:

“Gia tài để lại cho con rể người dưng không được dành.”

Nhờ không có chấm phẩy gì đó chen vào, nên người anh đã cố nuôi cho em đi học đàng hoàng. Khi người em đã học hành thành tài, mới đòi gia tài, người anh đưa chúc thư ra. Người em xem xong, dùng bút phẩy thêm một nét khiến người anh cứng họng. Bản di chúc giờ như sau:

“Gia tài để lại cho con, rể người dưng không được dành.”

Sưu tầm.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net