android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Điên.

Có hai người tâm thần, một người ngồi trên xe đạp cho một người đẩy.

Lên hết dốc, người đẩy xe mới nói:

“Mày nặng quá! Tao chỉ sợ xe tuột dốc, tao đẩy mệt muốn đứt hơi!”

“Tao cũng mệt!” Anh mập nói.

“Mày ngồi trên xe lái mà mệt cái gì?” Anh gầy gân cổ cãi.

“Tại tao sợ mày yếu, sợ đẩy không nổi lên dốc, nó tuột xuống thì sao, nên tao cứ phải nghiến răng bóp thắng!!!”

Sưu tầm.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net