android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Lễ giỗ 100 ngày Cha cố Andrê.

Cuối tuần này, 16 – 08. Tại Giáo xứ Bùi Chu, có tổ chức lễ giỗ 100 ngày cầu nguyện cho cha cố Andrê Đoàn Thanh Điện. Xin mọi người đồng hương thêm lời hợp nguyện cùng cha cố cầu cho quê hương ngày một phát triển và hiệp nhất yêu thương.

Cũng trong ý chỉ đó, vào lúc 18 giờ 30, tại Nguyện đường Thánh Vinh Sơn Liêm cuả Cộng Đoàn Công giáo Việt Nam Melbourne. Một thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Andrê cũng được gia đình ông bà Đoàn Đào tổ chức. Kính mời đồng hương Bùi Chu tại Melbourne tham dự.

Xin mọi người cũng cầu cho cha Đinh Công Uẩn nhân lễ giỗ 14 Tháng 8. Xin đọc lại tiểu sử trong mục 'những người đáng nhớ.'

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net