android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Làm ruộng cũng cần điện?

Anh Chăm, có vườn ra muống ở khu Bắc Hợp, và mấy sào ruộng trong Đồng Sông Mây. Ngày nào anh cũng chăm chỉ hái rau cho vợ đem đi bán xong mới vô Sông Mây làm ruộng.

Một bưã, người ta thấy anh còn ở nhà khi mà mặt trời đã lên khá cao.

Một người hỏi:

“Trưa chầy, trưa trật rồi mà sao cha nội còn ở đây?

Thấy ai nghỉ cũng đưa ra lý do cúp điện. Chăm cũng cười tươi rồi trả lời:

“Bưã nay cúp điện mà?”

!!??

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net