android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Sợi giây oan nghiệt.

Quan toà hỏi nghi can:

“Anh có nhận là có ăn trộm bò không?”

Bị cáo trả lời:

“Thưa quý toà, thật oan cho tôi, xin quý toà xét lại cho!”

Quan toà hỏi lại bị cáo.

“Thế có đúng là mấy người du kích khi chặn anh lại, tay anh đang dắt con bò cuả người ta?”

Bị cáo khúm núm trả lời:

“Thưa sự thật là tôi đi ngang đường, thấy sợi giây thừng, tính nhặt về để cột đồ, ai dè khi mấy anh du kích chặn tôi lại, tôi mới biết đầu kia cuả sợi giây có con bò!”

Quan toà!!!

Sưu tầm.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net