android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Sao nặng.

Uả bưã nay sao mặt bí xị vậy. Không đi làm à Tám?

Sui quá cha ơi, đã không đi làm được, còn mất tiền uống thuốc nưã!

Sao dzậy?

Sáng vưà mở mắt, chưa kịp xúc miệng, vưà mở màn tính bước ra, còn đang mắt nhắm mắt mở, vưà vươn vai đứng thẳng, chẳng biết vội vã gì mà nó đâm sầm vào trán, té bổ ngưả ra, mãi mới bò dậy nổi!

Cái gì đâm sầm vào trán cha mới được chứ?

Con muỗi.

?!?!

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net