android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

25/9/13. Chúc mừng bổn mạng Ban chăm sóc bệnh nhân.

Ngày 29 Tháng 9.

Lễ kính Tổng lãnh Thiên thần Micae và Gaprien.

Là bổn mạng Caritas và Ban chăm sóc bệnh nhân cuả giáo xứ.

Xin chúc mừng bổn mạng đến toàn ban, và kính chúc mọi thành viên trong ban luôn được sự phù trợ cuả Thiên Thần bổn mạng. Để chu toàn mọi công việc bác ái theo tôn chỉ chăm sóc bệnh nhân mà ban đã chọn để phục vụ.

*Có xức dầu bệnh nhân và thánh lễ cầu cho bệnh nhân lúc 8 giờ.

 


| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net