android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Thánh lễ cầu cho bệnh nhân.

Thứ Tư Ngày 11 Tháng 2. Ngày kính Đức Mẹ Lộ Đức và cũng là lễ cầu cho bệnh nhân.

Tại Giáo xứ Bùi Chu có tổ chức thánh lễ đặc biệt cầu cho bệnh nhân vào lúc 8 giờ sáng Thứ Tư tại nhà thờ giáo xứ với một nghi thức đặc biệt như sau:

Nhà thờ sẽ đón các bệnh nhân đến do Ban chăm sóc bệnh nhân cuả giáo xứ đảm trách, các bệnh nhân sẽ có buổi hoà giải và đón nhận bí tích sức dầu theo nhu cầu, rước và chầu thánh thể.

Thánh lễ tạ ơn và cầu bình an cho các bệnh nhân.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với giáo xứ và Ban chăm sóc bệnh nhân.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net