android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Chúc mừng Xuân Luạ và Văn Tòng.

Chúc mừng Xuân Luạ và Văn Tòng.

Được tin cháu Lê thị xuân Lụa thứ nữ thành hôn cùng Nguyễn văn Tòng Trưởng nam chúng tôi Thái, Ba Bê, năm Hán, cùng anh em khu thôn Tây lạc Chúc mừng anh chị (tư Thà) Lê văn Nhuận cùng gđ ông bà Năm (H). Hôn lễ sẽ được cử hành tại: Tư Gia vào lúc 10 giờ 30 ngày 10 tháng 05 chủ nhật năm 2009 (nhằm ngày 16 tháng 04 năm Kỷ Sửu) Trăm năm tình viên mãn Bạc đầu nghĩa phu thê.(Thái San.)

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net