android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Chúc mừng Mộng Huyền và Anh Dũng.

Chúc mừng Mộng Huyền và Anh Dũng.

 

Được tin hai cháu:

Vũ Minh Thái và Trần Thị Mộng Dung.

Đông Bình Bùi Chu.

Cùng với:

Ông Bà Huỳnh Văn Nhanh và Đinh Thị Nhung.

Bắc Hợp Bùi Chu.

Sẽ tổ chức Lễ Vu quy cho con là:

Maria Vũ Thị Mộng Huyền, trưởng nữ.

Kết hôn cùng:

Phaolô Huỳnh Anh Dũng, thứ nam.

Hôn lễ sẽ được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Bùi Chu.

Vào lúc 7 giờ 30 Ngày 09 Tháng 05 Năm 2009.

Xin chúc mừng đến hai gia đình Vũ & Huỳnh và riêng chúc hai cháu

Trăm năm hạnh phúc.

Gia đình Chú thím Vũ Văn Nhiên và các em.

Gia đình Cô chú Trần Văn Minh và các em.

Gia đình Thím Chu và các em.

Gia đình cô Nhi và các em.

Gia đình Cô chú Hải Hồng và các em.

Gia đình Dì Hoà và các em.

Gia đình Linh Triều.

Gia đình Nga Vinh.

Cùng chúc mừng.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net