android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Vài số liệu về Bùi chu ngày nay
Theo tài liệu Mừng kim khánh Giáo Xứ Bùi Chu, giáo dân hiện nay vào khoảng: 10.130 + người. Đã có:
1 kỹ sư (?)
76 + cử nhân đại học,
6 bác sĩ,
1394 tốt nghiệp PTTH. ( Năm 2004).
Có 24 linh mục gốc Bùi Chu,
Có 38 + nam nữ tu sĩ.
Một ngôi thánh đường,
Một hội trường lớn.
Một nhà giáo lý 16 phòng với đầy đủ học cụ.
Một nguyện đường kính Đức Mẹ Mân Côi.
Có ba con đường ấp tráng bê tông nhựa.
| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net