android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

TânTân ban hành giáo nhiệm kỳ 2009-1013.

Tân Ban hành giáo Giáo xứ Bùi Chu nhiệm kỳ 2009-2013.

Chúng tôi vưà nhận được danh sách tân ban thường vụ Ban hành giáo Giáo xứ Bùi Chu nhiệm kỳ 2009 – 2013. Xin đăng lên và gửi lời chúc mừng tân ban hành giáo và các tân chức sắc trong các giáo họ. Riêng Họ Thánh Tâm chúng tôi chưa nhận được danh sách, xin quý vị nào có thể gửi bổ sung để chúng tôi cập nhật, xin trân trọng cám ơn. (Cám ơn Vi Đích đã gửi bản danh sách này.)

Thường vụ ban hành giáo năm 2009-2013.

01- Ông Giuse Trần Ngọc Bằng. Snăm.1954 (trưởng ban)

02- Ông Vinhsơn Vũ thế Hiển. Snăm.1959 (phó1)

03- Ông GioanB.Đinh viết Khoan. S năm1950 (phó 2)

04- Ông Micae Ngô Quang Thanh. Sinh năm.1966 (thư ký)

Các Ủy viên TV/BHG:

01- Ông Phêrô Cao Văn Sung. Sinh năm 1964 (UV.Kiến Thiết)

02- Ông Đaminh Trần Hùng Việt, sinh năm 1964 (UV Khánh Tiết)

03- Ông Micae Vũ Hữu Đức. Sinh năm 1957 (UV.ÂT&ÁS)

04- Ông Phêrô Trần Quốc Khánh. Sinh năm 1972 (UV.Phục Tự)

Ban Điều Hành HỌ KITÔ VUA

01- Ông Giuse Đỗ Thành Nam, sinh năm 1955 (trưởng Ban)

02- Ông Phêrô Trần Quang Đán, sinh năm 1960 (Phó 1)

03- Ông Giuse Trịnh Đức Tính, sinh năm 1969 ( phó 2)

04- Ông GioanB.Vũ Đình Ban, sinh năm 1963 (Thư Ký)

BAN ĐIỀU HÀNH HỌ MẸ LÊN TRỜI:

01- Ông Gioa Kim Bùi Văn Quýnh, sinh năm 1957 (Trưởng Ban)

02- Ông Giuse Đinh Hoàng Ái, sinh năm 1962 (Phó 1)

03- Ông Giuse Thân Văn Thành, sinh năm 1963 ( phó 2)

04- Ông Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1958 (Thư Ký)

BAN ĐIỀU HÀNH HỌ THÁNH GIUSE:

01- Ông Đa minh Đinh Đức Thịnh, sinh năm 1956 (Trưởng Ban)

02- Ông Phanxicô X. Nguyễn Văn Tới, sinh năm 1962 (Phó 1)

03- Ông Giuse Mai Văn Phú, sinh năm 1965 (Phó 2)

02- Ông Phanxicô X.Trần Quốc Khánh, sinh năm 1965 (Thư Ký)

BAN ĐIỀU HÀNH HỌ THÁNH TÂM:

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net