android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Chúc mừng Chí Công và Thị Nga.

Chúc mừng Chí Công và Thị Nga.

 

Đươc tin bà Quả phụ Trần văn Tuyến Nhũ danh Nguyễn thị Nhu (con Ô Đoán)

42 nam hòa Bùi chu Trang bom và

Đinh văn Toàn Nhũ danh Maria Nguyễn thị Quyên Giao thủy Nam định.

báo Lễ thành hôn của con là:

Vincente Trần chí Công trưởng nam thành hôn cùng

Maria Đinh thị Nga út nữ .

Hôn lễ sẽ cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Bùi chu vào lúc 07 giờ Ngày 01 Tháng 08 Năm 2009

Chúng tôi Thái, Kham, Hoa, Hồng Phi cùng đa số anh em khu Nam hòa giáo họ ĐMLT Chúc mừng cho hai cháu và hai gia đình cô Tuyến+ Quyền.

Cầu chúc tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê.

Thái San gửi.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net