android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Chúc mừng kim khánh hôn nhân cuả ông bà Hoàng Văn Thể.

Chúc mừng kim khánh hôn nhân cuả ông bà Hoàng Văn Thể.

 

 

Chúng tôi được tin

Ông bà Hoàng Văn Thể.

Nguyên thủ quỹ Hội đồng Giáo xứ Bùi Chu khóa 8 và 9 (78 – 87.)

Sẽ tổ chức Kim khánh 50 năm thành hôn.

Ông Phao lô Hoàng văn Thể và bà Maria Trương thị Đào.

23/08/1959 - 23/08/2009.

Vào Ngày Chúa nhật 23 tháng 08 năm 2009.

(nhằm ngày 01 tháng 07 năm Kỷ sửu).

Chúng tôi ban hành giáo, Giáo xứ Bùi Chu Hố Nai 4 (Bắc sơn).

Cùng những anh em của hội Người Cao tuổi.

Ô bà Hồng (Liễu), Thái, Ông bà Đông xã HN3, Ông bà Hơn, Thanh hóa, Tượng, Bình, Phong, Bồng, Đương, Mạnh, Đàn, Thái San và các bạn bè thuộc đội cầu lông Bùi chu.

Hội cựu phụ huynh sinh viên Sài gòn 2000. Khánh, Hồng. Khởi, Thắng, Tiến, Thái, Kiều, Lân và bạn bè cùng khóa.

Chúc mừng kỷ niệm “KIM KHÁNH HÔN NHÂN”

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net