android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Chúc mừng Thái hiền& Thanh Tú.

Chúc mừng Thái hiền& Thanh Tú.

Được tin Ông bà Giuse Đỗ văn Viễn Anna Ngô thị Hạnh

Bùi chu Bắc sơn DN và

ông bà Huỳnh văn Quang và Võ thị Lưỡng An lạc Trung an Vĩnh Long.

Tổ chức Lễ vu quy cho con là:

Anna Đỗ thị Thái Hiền thứ nữ

Kết duyên cùng

Giuse Huỳnh thanh Tú thứ nam

Hôn kễ sẽ cử hành tại Thánh đường Bùi chu.

vào 07giờ 30 ngày 24 tháng 10 năm 2009.

(nhằm ngày 07 tháng 09 năm Kỷ sửu).

Chúng tôi gồm quý ông Phan Vịnh, Yến, Hải, cậu Kiều, và bà con thôn Nam hòa và Bắc hợp chia vui cùng anh chị và hai cháu.

Chúc Trăm năm tình viên mãn. Bạc đầu nghĩa phu thê.

Thái San gửi.
| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net