android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Đồng hương Thức Hoá dâng lễ cầu cho tiền nhân.

Đồng hương Thức Hoá dâng lễ cầu cho tiền nhân.

Thánh lễ cầu cho tiên nhân cuả đồng Hương Thức Hoá.

Vào lúc 10 giờ sáng Ngày 2 Tháng 11 Năm 2009. Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời. Tại nhà thờ Giáo xứ Bùi Chu, Hạt Phú Thịnh. Sẽ có một thánh lễ đặc biệt để cầu cho tổ tiên, ông bà và những tín hữu đã qua đời nói chung và cầu cho các linh hồn đồng hương Thức Hoá nói riêng.

Buổi lể sẽ do Đức ông Đinh Đức Đạo chủ lễ.

Kính mời Mọi người tham dự, nhất là quý chức và đồng hương Thức Hoá về tham dự cho đông đủ.

TM Ban tổ chức.

Đinh Minh Hải.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net