android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Chúc mừng ông bà phó Trần Văn Đương.

Được tin:

Ông bà Trần Văn Đương.

Nguyên Phó trương Giáo xứ Bùi Chu khoá 5.

Vưà tổ chức Kim khánh 50 năm ngày thành hôn.

Xin kính chúc mừng tới ông bà và nguyện chúc ông bà luôn tràn đầy Hồng ân Thiên Chuá nhân dịp kỷ niệm trọng đại này.

Đồng chúc mừng:

Gia đình Trần Văn Minh Úc.

Gia đình Trần Thị Ký, Hoà Lan.

Gia đình Đinh Kim Đạt, Hoà Lan.

Gia đình Quy Nhàn, Canada.

Gia đình Phúc Quy, Mỹ.

Gia đình An, Vui, Pháp.

Gia đình Vũ Minh Đức, Trần Văn Quỳ, Lâm Văn Khái, Đinh quang Hải, Thái San.

 

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net