android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Chúc mừng Văn Lập và Ngọc Bích.

Chúc mừng Văn Lập và Ngọc Bích.

 

Được tin lễ thành hôn con của ông bà Đaminh Đinh văn Thành + Maria Nguyễn thị Qùy.

Đaminh Đinh Văn Lập trưởng nam và Maria Đặng Ngọc Bích thứ nữ.

Hôn lễ sẽ được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Tân bắc

vào lúc 04giờ 30 ngày 09 tháng 01 2010

(nhằm ngày 25 tháng 11 năm Kỷ sửu).

Chúng tôi: gđ Kham, thái, Chưởng, Khiên, Bình, Bích và các ông bà anh em thuộc thân Tây lạc giáo họ ĐMLT và Kitô vua trong giáo xứ Bùi chu.

Thành thật chúc mừng hai cháu và ông bà Thành USA.

Chúc mừng hai họ và riêng hai cháu Trăm năm hạnh phúc.

(Thái San)

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net