android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Thơ Xuân. Kiều Nguyên.

Thơ Xuân.

 

 

 

Năm có bốn muà Đông, tới Xuân.

Bàn tay Thiên Chuá phát Hồng Ân.

Ban cho xứ đạo nguồn phúc lộc.

Tặng đến muôn người suối đức ân.

Mọi nhà luôn sống đời hạnh phúc.

Muôn người mãi hưởng đạo an bình.

Khốn khó nguy nan, trông cậy Mẹ.

Thanh bình vui hưởng, Chuá chở che.

Sớm tối, nguyện cầu xin phó thác.

Hằng ngày dùng đủ khắc ân sâu.

Chuá cuả muôn Xuân luôn ở cạnh.

Hoa nở nhờ tay Chuá nhiệm mầu.

Xuân Canh Dn.

Kiều Nguyên.

10-02-2010.

 

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net