android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Thơ Chúc Xuân Mùng 3 tết.

Khai bút đầu năm. Thánh hoá công việc trong xứ đạo.

 

Mùng Một khai bút chúc tân niên.

Kính Chuá Việc đấy phải ưu tiên

Chúc chữ yêu thương đến bạn hiền.

Ai kiếm công danh mừng chữ “tiến.”

Người đường doanh lợi tặng chữ “tiền.”

Anh nhiều nhiều tuổi dâng chữ “thọ.”

Em mới cặp kê lấy chữ “duyên.”

Chúc cho bằng hữu tâm an lạc.

Mừng đến mọi người chữ “bình yên.”

Trần Văn Minh kính chúc.

 

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net