android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Tuần chay Thánh. Tuấn Phương.

Kính mong mọi người trong Giáo xứ Bùi Chu giữ muà chay Thánh sốt mến.

 

 

 

Lại tới bốn mươi ngày.

Tuần chay Thánh người ơi.

Chuá Trời thương gọi tôi.

Hãm mình và sám hối.

Nhân gian nhiều tội lỗi.

Ân sủng Chuá cứu đời.

Tình Ngài cao vời vợi.

Chuá nhịn ăn, chịu đói.

Để quỷ ma đánh đổi.

Nước thế gian tanh hôi.

Khẳng định Chuá đất Trời.

Thắng yêu ma gian dối.

Lậy Chuá Đấng chuộc tôi.

Chuộc loài người tội lỗi!

Con thành tâm thống hối.

Xin Chuá ban ơn lành.

Vì con người xuống thế.

Chuá Trời chịu đóng đanh.

Tin dữ nhưng ân lành.

Rao truyền ơn cứu rỗi.

Cứu chuộc tôi và anh.

Xin cùng mừng chay Thánh.

Sám hối hưởng ơn lành.

 

Muà chay 2010.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net