android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Chuyện cây Vả. Thanh Nhàn Họ Mẹ Lên Trời.

9-3-10.

Chuyện cây Vả. Thanh Nhàn Họ Mẹ Lên Trời.

 

Tuần này phúc âm nói dụ ngôn Cây Vả.

Đã ba năm trôi qua mà không ra hoa kết quả.

Chủ vườn muốn chặt đi vì không muốn đất đai rệu rã.

Nhưng người làm công van xin khoan đã.

Tôi sẽ cất công chăm bón thêm.

Một năm nưã thôi, nếu nó không ra quả.

Thì chặt đi cũng chưa muộn mà!!!

Thế còn chúng ta.

Cũng là cây chưa có hoa, có quả.

Đã bao lần sa ngã.

Có bao giờ ta nhìn lại ta

Để sám hối và xin ơn tha.

Chuá Trời luôn ở bên ta.

Và sẽ nâng ta khi ngã.

Xin hãy thành tâm với Muà Chay cả.

Sám hối và ăn năn.

Trước khi bị đốn ngã.

Thanh Nhàn, Nam Hoà.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net