android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Chúc mừng Hoàng Gia và Thị Hương.

Chúc mừng Hoàng Gia và Thị Hương.

 

Nhận được hồng thiệp cuả:

Ôb. Chu Văn Nông và Trần Thị Dung, 462 Tây Lạc An Chu.

Kết thông gia cùng:

Ôb. Nguyễn Văn Đương và Trần Thị Mến, Ấp 6 Vĩnh Tân.

Cùng tổ chức lễ tân hôn cho con là:

Giuse Chu Hoàng Gia, thứ nam.

Kết duyên cùng:

Maria Nguyễn Thị Hương, út nữ .

Hôn lễ sẽ được cử hành tại

Thánh đường Giáo xứ Bùi Đệ.

Vào lúc 4 giờ 30, Ngày 24 Tháng 04 Năm 2010.

(Nhằm Ngày 11 Tháng 03 Năm Canh Dần.)

Xin chung vui cùng gia đình Chu Văn Nông và Trần Thị Dung cùng hai họ.

Riêng chúc hai cháu Hoàng Gia & Thị Hương đời sống hôn nhân hạnh phúc.

Bác Trần Thị Ký và các anh, các chị.

Gia đình Trần Văn Minh và các anh các chị.

Gia đình Bác Chinh Nga và các anh chị.

Gia đình bác Thưởng Mai và các anh chị.

Gia đình Tuyến Dương và các em.

Gia đình Cường Tông và các em.

Gia đình Cư Thuý và các em.

Gia đình Khánh Thu và các em.

Gia đình Tuý Tuấn và em

Hai cháu Yến và Long.

Cùng chúc mừng.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net