android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

7/8/10. Lời cám ơn cuả gia đình Thanh & Nhàn.

7/8/10. Lời cám ơn cuả gia đình Thanh & Nhàn.

 

 Hình hai cháu Linh Nguyễn & Lusana Lieu.

Gia đình Thanh (Quy) Nhàn xin chân thành cám ơn đến:

Ông Bà Nội Nguyễn Hoàng Hương (San Jose') Ông Bà Đương (Cali), Ông Bà Sơn (Cali), Ông Bà Paul Hoa (Org), Ông Bà Biệt (San Jose'), Ông Bà Bảo Nụ (San Jose'), Bà Đinh viết Khải (Brampton , On)

Các Bác: Bác Phú (Cali), Bác Nhung (Los), Hai Bác Duy Hạnh (Cali), cùng Các Anh Chị, Bác Hai Quảng Cùng Các anh Chị (Los), Bác Đại và cùng tất cả các Anh Chị (Viet Nam), Hai Bác Long (Florida), Hai Bác Đức cùng các Anh chị (VN), Hai Bác vinh cùng các Anh Chị (VN), Bác Phúc và các anh chị con (San Jose Cô chú Liết (San Jose'), chú Thím Giang cùng các Em (Los), chú Thím sơn (Philadelphia), Chú thím Hùng (san Jose'), Chú thím cường, Cậu Mợ Vui cùng các Em (France), Anh chị Minh (Aus), Huy Phương (Quebec')

Đã tham dự gửi quà, gửi lời, điện thoại, email chúc mừng đến lễ Thành hôn cuả Con chúng tôi là Linh Nguyễn và Lusana Liêu. Trong ngày hôn lễ 31 Tháng 7 Năm 2010.

Hôn lễ tổ chức có điều chi không vưà lòng, do ngoài dự kiến cuả gia đình, xin quý vị tha thứ.

Xin chân thành cám ơn.

Thanh (Quy) và Nhàn. Canada.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net