android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ THÊM SỨC

Đức Cha Chánh Đaminh NGUYỄN CHU TRINH sẽ về Ban Bí Tích Thêm Sức cho 625 em tại GIÁO XỨ BÙI CHU ( ngày14 – 07 – 2005)

*Chuẩn bị: Các em sẽ tĩnh tâm vào những ngày 11-12-13/07/05

DIỄN TIẾN

I. ĐÓN TIẾP
    - 6 : 30 : Các em được Thêm Sức có mặt tại các
                 phòng học giáo lý đầy đủ, y phục chỉnh
                 tề.

    - 7 : 15 : Đón tiếp Qúi Cha
    - 7 : 30 : Chào đón Đức Cha ( chuông đổ ...
                  Nhạc Đòan Sao Mai thổi kèn..

    - 7 : 45 : Đức Cha tiếp các đòan thể
    - 8 : 30 : Thánh Lễ

*Thứ tự Đòan Rước :
    + Hương lửa
    +Thánh Gía nến cao
    +Qúi Bà Mẹ Công Giáo
    +Qúi Chức
    +Các em dâng hoa
    +Lễ Sinh
    +Đòan Đồng Tế
    +Đức Gíam Mục

    - 8: 00  : Các em ổn định trong nhà thờ đầy đủ,
                 và tập hát ...

    - 8: 30  : Rước Chủ Tế ( Lời dẫn....Nhạc Đòan
                 Sao Mai thổi kèn...)

II. NGHI THỨC MỤC VỤ
    -ĐGM hôn Thánh Gía và rảy nước phép...
    -Ca đòan Alleuia hát: Đây Vị Thượng Tế

III. THÁNH LỄ
* NGHI THỨC BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC
* Sau lời nguyện hiệp lễ:
    - Cha Giuse ĐINH NAM HƯNG Quản Hạt Phú
      Thịnh-Chánh Xứ Bùi Chu Đại diện Cộng Đòan
      có lời cảm ơn Đức Giám Mục và Qúi Cha

    - Nguyện xin Qúi Ông Bà và tòan thể Anh Chị Em
      Cộng Đòan Gíáo Xứ Bùi Chu sốt sắng thêm lời
      cầu nguyện cho con em của chúng ta.

 Vũ Hùng Cường

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net