android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

8/10/10. Chúc mừng Văn Quế và Tuyết Hoa.

8/10/10. Chúc mừng Văn Quế và Tuyết Hoa.

 

Được tin ông bà Gioan Mai Công Trọng và Maria Đinh Thị Tin

Sẽ tổ chức lễ thành hôn cho con trai là anh

Gioan Mai Văn Quế

Kết duyên cùng:

Maria Phạm Thị Tuyết Hoa

con ông Phạm Văn Hùng và bà Trần Thị Thủy Ngân.

Hôn lễ sẽ cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Bùi Chu.

Vào lúc 07h00 Ngày 16/10/10 nhằm Ngày 09/09 Năm Canh Dần.

Hội 25/12 Giáo xứ Bùi Chu và Anh em ngả ba Trị An.

Gđ ông bà tuấntivi, Gđ Kham, Gđ ô bà Hiệu, Gđ ô b Viết, Gđ Ôb Phi

Chúc mừng hai cháu trăm năm hạnh phúc.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net