android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

21/10/10. Chúc mừng Quang Huy và Mỹ Dung.

21/10/10. Chúc mừng Quang Huy và Mỹ Dung.

 

Được tin Tomaso Lâm văn Khái bà Trịnh thị Lựu 43 Bùi chu Bắc Sơn TB ĐN và ông bà Giuse Trần văn Phúc và Trần Thy Lan 145 An chu Bắc sơn TB ĐN.

Sẽ tổ chức Lễ Tân Hôn cho con là:

Giuse Lâm Quang Huy út nam

Kết duyên cùng:

Anna Trần Thị Mỹ Dung út nữ.

Thánh lễ hôn phối sẽ được cử hành vào lúc 07 giờ 30 Ngày 30 Tháng 10 Năm 2010.

Chúng tôi Gđ tuấntivi, Kham may, cùng anh em thuộc ấp Bùi Chu và An Chu cùng thôn Nam Hòa. Chúc mừng hai gia đình và riêng Hai cháu Trăm năm hạnh phúc.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net