android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

21/10/10. Chúc mừng Quang Huy và Mỹ Dung.

21/10/10. Chúc mừng Quang Huy và Mỹ Dung.

 

Đựoc tin ông Tomaso Lâm văn Khái và bà Maria Trịnh thị Lựu

Sẽ tổ chức thành hôn cho con trai là:

Giuse Lâm Quang Huy kết hôn với:

Anna Trần Thị Mỹ Hương

con ông Giuse Trần văn Phúc và bà Anna Trần thy Lan.

Hôn lễ sẽ được cử hành vào lúc 07h30 Ngày 30/10/10 nhằm Ngày 23/09 Năm Canh Dần.

Tại Thánh đường Giáo xứ Bùi Chu.

Anh em GX Bùi Chu  cùng:

Gđ Trần Văn Minh.

Chúc mừng hai cháu trăm năm hạnh phúc

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net