android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

22/11/10. Chúc mừng Thu Tuyền và Hữu Tuyến.

22/11/10. Chúc mừng Thu Tuyền và Hữu Tuyến.

 

Được tin.

Bà quả phụ Vinh sơn Nguyễn văn Thành nhủ danh Maria Trần thị Mì.

Sẽ tổ chức lễ vu quy cho con gái là:

Maria Nguyễn Trần Thu Tuyền

Kết hôn với anh:

Phao lô Tạ Hữu Tuyến

Con ông Phaolô Tạ hữu Trí và bà Maria Nguyễn thị Xuyến.

Hôn lễ sẽ cử hành vào lúc 07h00 Ngày 27/11/10

(Nhằm Ngày 22/10 Năm Canh Dần) tại Thánh đường GX Bùi chu.

GĐ Vù minh Đức, GĐ Trần văn Qùy, GĐ Nguyễn văn Định chúc mừng hai cháu trăm năm hạnh phúc

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net