android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

5/1/11. Cảm tạ, thơ Kiều Nguyên.

5/1/11. Cảm tạ, thơ Kiều Nguyên.

 

Mừng năm mới xin dâng lời cảm tạ.

Chuá thương ban đến khắp muôn nhà.

An bình nở tưạ ngàn hoa.

Bàn tay Chuá dắt con qua tháng ngày.

Xin nâng đỡ những ngày tháng tới.

Lòng chúng con trông đợi ân Ngài.

Chuá chăn nuôi sẽ đủ đầy.

Con xin phó thác trong tay (Chuá) nhân từ.

Về bên Mẹ con quỳ cung kính.

Ngưả mặt trông ánh mắt hiền từ.

Me thương những đưá con hư.

Ban ơn soi sáng tâm tư an bình.

Mẹ ban xứ đạo tươi xinh.

Yêu thương, hiệp nhất, trọn tình quê hương.

1/11 Kiều Nguyên.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net