android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Tương Tư Bùi Chu (Beausua)
Bùi Chu! ta nhớ, ta thương,
Nằm trên đất mẹ, vấn vương nỗi miền.
Bùi Chu! xứ nhỏ, thật hiền,
Dân đông, yêu Chúa, cùng niềm tin yêu.

Bùi Chu! Ban xuống bởi trời,
Cho ta thơ ấu, cuộc đời an vui,
Bùi Chu! Ngọn gió vi vu,
Xin mang nhung nhớ đến người nơi nao

Bùi Chu! Kỷ niệm xin trao,
Những thương, những nhớ, biết bao mộng đẹp.
Bùi Chu! Tạ ơn Thượng Ðế
Luôn ban ơn thánh xuống trên xứ này.
Thương mãi về Gíao xứ Bùi Chu
(5-7-2005)
| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net