android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

15/2/11. Chúc mừng Ngọc Phương và Trọng Hiển.

15/2/11. Chúc mừng Ngọc Phương và Trọng Hiển.

 

 

Được tin: Ông bà Giuse Hoàng Luyện và Maria Vũ Thị Tập 16 An chu Bắc sơn TB ĐN

và ông bà JB Trần Ngọc Thoan và Maria Nguyễn Thị Nhan 237 Tây Lạc An Chu TB ĐN

Tổ chức Lễ Vu Quy con là

Maria Hoàng Vũ Thị Ngọc Phương trưởng nữ

Kết hôn cùng

Gioanbaotixita Trần Trọng Hiển trưởng nam.

Hôn lễ sẽ cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Bùi chu vào lúc 07 giờ thứ bảy Ngày 19/02/2011.

Chúng tôi Gđ Phi, Gđ Kham, và gia đình anh em trên Thái Hòa, Ngũ Phúc, và các anh em Trảng bom và hai ấp An chu và Bùi chu.

Cầu chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc và hưởng muôn ơn phúc Chúa ban./. 

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net