android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Một thoáng Kỷ niệm (Beausua)
Một thoáng kỷ niệm đến trong tôi
Bùi Chu thương mến, bạn bè ơi
Bao nhiêu nhung nhớ xin giữ lại
Hãy bay cùng gió - xa quê tôi.

Ai ở nơi nào ai có hay?
Bùi Chu ta đó, nhịp cầu đây,
Chút kỷ niệm xưa còn ghi khắc
Xin trở lại đây, ta có nhau.

Một thoáng kỷ niệm đến trong tôi,
Lòng thầm khấn nguyện với đất trời
Bùi Chu an bình, mãi ấm lo,
Vui vẻ mọi người sống tự do.
| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net