android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

22/4/11. Chúc mừng Vũ Điền và Ngọc Thuý.

22/4/11. Chúc mừng Vũ Điền và Ngọc Thuý.

 

 

 

Được tin ông bà Vinh Sơn Đinh Ngọc Kính và Maria Đinh Thị Huệ

Sẽ tổ chức lễ thành hôn cho con trai là anh:

Vinh Sơn Đinh Vũ Điền sánh duyên cùng:

Chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Con của bà Maria Nguyễn Thị Yên.

Hôn lễ sẽ cử hành tai Thánh đường GX Trà cổ vào lúc 4h30 Ngày 30/04/11

Anh em Bùi chu chức mừng hai cháu trăm năm hạnh phúc.

(Trần Văn Quỳ đưa tin)

 

Được tin ông bà Vinh sơn Đinh Ngọc Kính và Maria Đinh Thị Huệ

179 ấp Bùi Chu Bắc Sơn Trảng Bom Đ N.

Và bà quả phụ Maria Nguyễn Thị Yến

504 Ấp Tân Bình Trảng Bom Đ N

Sẽ tổ chức Lễ Tân Hôn cho con là:

Vinh sơn Đinh Vũ Hiển trưởng nam và:

Maria Nguyễn Thị Ngọc Thúy trưởng nữ.

Hôn lễ sẽ cử hành tại Thánh đường xứ Trà Cổ.

vào lúc 04 30’ Ngày 30 Tháng 04 Năm 2011.

Chúng tôi Gđ Phan Vịnh, Gđ ông Bảy điểm, và các anh chị em thuộc ấp Bùi chu, An chu chúc mừng anh chị và các cháu Trăm năm hạnh phúc, bạc đầu răng long./. 

(Tuần Tivi đưa tin)

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net