android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Mỗi ngày con cần Chúa
Mỗi ngày con đều cần đến Chúa, lậy Chúa.

Nhưng đặc biệt hôm nay,
con cần thêm sức mạnh để đương đầu với bất cứ chuyện gì xảy đến.

Hôm nay hơn mọi ngày khác, con cần Chúa gần con
để kiện cường lòng can đảm của con,
giúp con lướt thắng nỗi sợ hãi của con.

Một mình, con không thể đương đầu với những thách đố của cuộc sống.

Có lúc con được người khác giúp,
nhưng con cần một sức mạnh cao hơn,
giúp con chịu đựng điều cần chịu đựng,

Và lậy Chúa,
xin Ngài nắm giữ đôi tay run rẩy của con và ở gần con hôm nay.

Every Day (Ẩn Danh)
Calgary, Canada 20-03-2005
(Trâm Nguyễn S.T)
| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net