android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

26/6/11. Chúc mừng OB cố Trần Thu Lương và hai Cha Kích, Liêm.

26/6/11. Chúc mừng OB cố Trần Thu Lương và hai Cha Kích, Liêm. 

 

Chúc mừng

 

Được tin OB cố Trần Thu Lương (Khôi)

 

Mừng lễ kỷ niệm 65 năm hôn phối.

 

Cha Jos. Kích, Chánh xứ Tân Cang, kỷ niệm 42 năm khấn dòng

 

Và cha Trần Thanh Liêm OP. 30 năm khấn dòng.

 

Thánh lễ đồng tế tại Thánh đường Giáo xứ Bùi Chu

 

Vào lúc 9h00 ngày thứ Tư 29/06/11.

 

Xin kính chúc mừng đến ông bà cố Trần Thu Lương. Xin Chuá ban nhiều hồng ân đến ông bà để hồn an xác mạnh.

 

Xin kính chúc đến hai cha luôn dồi dào ân sủng cuả Thiên Chuá.

 

Đồng chúc mừng.

 

Hội 24 Tháng 12.

 

Gia đình Vũ Văn Hoan - Mỹ.

 

Gia đình Trần Văn Minh – Úc.

 

Đinh Kim Đạt – Hoà Lan.

 

Và anh em ở Việt Nam.

 


| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net