android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

13/8/11. Lễ tạ ơn cuả Linh mục Giuse Ngô Mạnh Cường OP.

13/8/11. Lễ tạ ơn cuả Linh mục Giuse Ngô Mạnh Cường OP.

 

 

Thánh lễ tạ ơn mở tay cuả tân Linh mục Giuse Ngô Mạnh Cường OP.

Vào lúc 9 giờ 30 sáng Chuá nhật Ngày 14 Tháng Tám Năm 2011. Thánh lễ tạ ơn mở tay cuả tân Linh mục Giuse Ngô Mạnh Cường OP. Sẻ được cử hành trọng thể tại Thánh đường Giáo xứ Bùi Chu, Hạt Phú Thịnh, Giáo phận Xuân Lộc.

Linh mục Giuse Ngô Mạnh Cường OP. Mới lãnh nhận thiên chức linh mục vào Ngày 11 Tháng Tám 2011 tại Nhà thờ Ba Chuông Sài Gòn. Linh mục là người xuất thân tại Giáo xứ Bùi Chu, là con cuả bà cố Maria Ngô Thị Khối và là bào đệ cuả Linh mục Ngô Quang Định. Được Linh mục Giuse Đệ Nguyễn Văn Thanh nhận làm Nghiã phụ.

Sau thánh lễ sẽ có bưã tiệc mừng tại hoa viên thánh đường giáo xứ.

BBT Bùi Chu mến yêu xin chúc mừng tân Linh mục Giuse Ngô Mạnh Cường.

 

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net