android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

4/9/11. Chúc mừng Vu quy cuả cháu Vũ Kim Nhung.
 

Nhận được tin:

 

Ông bà Vũ Xuân Điền (Trường) và Lương Thị Kim Nguyệt

 

Tổ chức lễ vu quy cho trưởng nữ là:

 

Maria Vũ Kim Nhung.

 

Kết hôn cùng:

 

Chritopher Poggenberg.

 

Hôn lễ sẽ cử hành tại Thánh đường Mary Mackhillop vào lúc

 

3 giờ Ngày 10 Tháng Chín Năm 2011.

 

Xin chúc mừng cùng gia đình ông bà Xuân Điền (Trường) & Kim Nguyệt

 

Cùng chúc cho hai cháu Kim Nhung và Chritopher Poggenberg

 

đời sống hôn nhân hạnh phúc.

 

Đồng chúc mừng:

 

Gia đình Trần Văn Minh

 

Gia đình Đinh Kim Đạt

 

Gia đình Vũ Minh Đức.

 

Gia đình Trần Văn Quỳ

 

Và đồng hương Bùi Chu cùng chúc mừng.

 
| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net