android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

25/12/11. Chúc mừng Nguyệt Diễm và Hoàng Sơn.

25/12/11. Chúc mừng Nguyệt Diễm và Hoàng Sơn.

 

 

Được tin ông Phêrô Thân Văn Đàn (Mạnh) bà Maria Ngô Thùy Dung 26 Đông bình Bùi chu Bắc sơn Trảng bom ĐN. Cùng ông bà Antôn Nguyễn Văn Lễ và bà Maria Bùi Thị Cần 526 Trà cổ Bình minh ĐN

 

Tổ chức lể Vu quy cho con là:

 

Theresa Thân Hồng Nguyệt Diễm trưởng nữ

 

Sánh duyên cùng:

 

Martinô Nguyễn Hoàng Sơn thứ nam.

 

Hôn lễ sẽ cử hành vào lúc 09 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2011 (nhằm ngày 07 tháng 12 năm Tân Mão).

 

Chúng tôi thuộc về sân cầu lông thái san, Ô Đông, Ông Hơn, và các anh em thuộc sân cầu lông. Xin chia vui cùng anh chị Mạnh (Đàn) và, Cầu chúc hai cháu Trăm Năm Hạnh Phúc./

 

Thái San đăng.

 
| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net