android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

1/1/14. Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chuá.

1/1/14. Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chuá.

 

 

 

Ngày đầu năm mới 1/1/2014.

Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Kính xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa ban bình an cho nhân loại và quê hương, cách riêng cho Giáo xứ Bùi Chu của chúng con được sống trong thương yêu.

Ngày Thế giới Hòa Bình.

Chúc mừng bổn mạng Gia đình Legio Maria.


 


| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net