android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

25/1/11. Mừng Xuân Nhâm Thìn. Kiều Nguyên.

25/1/11. Mừng Xuân Nhâm Thìn. Kiều Nguyên.

 

 

Lâu rồi, tôi không viết lách

Nay Xuân về, lòng rạo rực cùng Xuân

Dù tuổi cao nghe đã đến tiếng thất tuần

Xin cảm tạ hồng ân Thiên Chuá

Xuân đã về như đã cho ta từng

đón mấy chục muà Xuân đến

Vui buồn cùng Xuân có cả

Nhìn cành mai vàng nhớ dốc bà Đầm sỏi đá

Mùi nhưạ cây Ngành Ngạnh tua tuả gai

Chui rúc, luồn lạch đã cùng ai

Đốn được cây mai sáng sớm

Muà Đông sương long lanh lạnh dài

Vài chú vắt nơi suối cầu Một đo dài tay áo cũ

Giờ Xuân về ngồi thềm nhà nhìn chậu hoa đơm nụ

Bông cúc vàng, thược dược tươi xinh

Cũng cảm thấy Xuân sang, như Xuân đến vì mình

Cắm bình bông tươi thắm dâng tạ ơn Thiên Chuá

Xuân Nhâm Thìn 2012.

Kiều Nguyên.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net