android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

1/2/12. Chúc mừng Phương Linh và Đình Hoàng.

1/2/12. Chúc mừng Phương Linh và Đình Hoàng.

 

Được tin Ông Daminh Đinh quang Vinh (Bình) và Maria Lâm Thị Nhuân

46 Nam Hòa Bùi chu Bắc sơn và ông bà Giuse Nguyễn Đình Tuyến và Maria Trần thị Lan

13 Tổ 4 Phước Lâm Bà Rịa Vũng Tàu.
Tổ chức lễ vu qui cho con là

Têresa Đinh Lâm Phương Linh út nữ

Kết hôn cùng

Nguyễn Đình Hoàng Trưởng nam.
Hôn lễ sẽ cử hành vào lúc 15 giờ 00 ngày 02 tháng 02 năm 2012.

Chúng tôi thái san, Chú thím Phi+Hồng, Chú Kham, Gđ anh Triệu+ Thái Thiễu cùng anh em thuộc ấp Bùi và ấp An chu.
Cầu chúc hai cháu Đẹp duyên giai ngẫu./.

(Thái San)

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net