android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

18/7/12. Hình và tin 310 lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần.

18/7/12. Hình và tin 310 lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần.

Bùi Chu, Ngày 18 Tháng 7 Năm 2012.
Toàn thể Giáo xứ Bùi Chu và Bùi Đệ đã hân hoan chào đón Đức cha chính Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Giám mục Giáo phận Xuân Lộc về thăm và Ban Bí tích Thêm sức cho 310 em trong hai giáo xứ về đón nhân Ơn Chúa Thánh Thần.

Linh mục Giu Se Đinh Nam Hưng Quản hạt Phú Thịnh Chánh xứ Bùi Chu, Bùi Đệ và các cha trong Giáo hạt Phú Thịnh đã hân hoan chào mừng Đức cha và đã xin Đức cha ban phép Bí tích Thêm sức cho 310 em trong hai giáo xứ.
Mời xem một số hình ảnh mà chúng tôi được cộng tác viên gửi cho: 


Photo by Luyenmaí1950g
| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net