android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

1/5/13. Chia buồn cùng gia đình các cháu Mận và Hường.

1/5/13. Chia buồn cùng gia đình các cháu Mận và Hường.

 

 

Anh Pet Cao Văn Mận từ trần lúc 09 giờ ngày 27 tháng 04 năm 2013.

 

Hưởng dương 51 tuổi và chị Maria Trần Thị Kim Hường

 

Từ trần 17 giờ ngày 27 tháng 04 năm 2013 (nhằm 18 tháng 02 năm Qúy tỵ

 

Hưởng dương 47 tuổi.

 

Chúng tôi cùng chia buồn cùng gia đình anh chị Tiến (Kim)

 

 Thành kính chia buồn cùng đại gia đình và tang quyến./.

 

Gia đình Trần Thị Ký

 

Gia đình Trần Thị Nguyệt Hòa.

 

Gia đình Trần Thị Hoa

 

Gia đình Trần Văn Tuyến

 

Gia đình Trần Văn Biên

 

Gia Đình Trần Văn Minh

 

Gia đình Trần Quang Việt

 

Gia đình Trần Thế Hiệp.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net