android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

12/9/13. Chia buồn cùng gia đình bà cụ Phần Chử.

12/9/13. Chia buồn cùng gia đình bà cụ Phần Chử.

 

Được tin 
 
Bác Maria Đinh viết Chử (phần Chử) nhũ danh Đinh thị Nụ .
 
Mới từ trần hồi 12 h 05 ngày thứ ba 10 tháng chín năm 2013 tại Giáo xứ Bùi Chu, Hố nai, Đồng nai.
 
Thành thật chia buồn cùng tất cả các anh chị, các cháu chắt. Nguyện cầu cho linh hồn bác Maria được hưởng phúc trường sinh .
 
Các con, cháu chắt nhà chú Chu.

Thành kính chia buồn.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net