android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

27/9/13. Chia buồn cùng gia đình cụ Trần Minh Thư.

27/9/13. Chia buồn cùng gia đình cụ Trần Minh Thư.

 

 

Được tin:

 

Ông Giuse Trần Minh Thư.

 

Là thân phụ của Trần Minh Tiến và Trần Minh Trinh.

 

Vừa được Chúa gọi về lúc 7 giờ Ngày 27 Tháng 9 Năm 2013.

 

Tại tư gia thuộc Giáo xứ Bùi Chu, Hố Nai.

 

Hưởng Thọ 88 tuổi.

 

Xin thành kính chia buồn cùng tang gia và tang quyến. Nhất là hai gia đình Trần Minh Tiến và Trần Minh Trinh.

 

Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn cụ Giuse Trần Minh Thư về hưởng nhan Thánh Chúa trên nước Trời.

 

Thay mặt BBT Bùi Chu Mến Yêu Thành kính chia buồn.

 

Trần Văn Minh.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net