android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

31/12/13. Chia buồn cùng gia đình ông Lâm Văn Khái.

31/12/13. Chia buồn cùng gia đình Thân mẫu ông Lâm Văn Khái.

 

Được tin thân mẫu của ông Lâm Văn Khái.

vừa qua đời tại Là Ngà, Định Quán, Đồng Nai.

Anh em trong Hội 24/12 Giáo xứ Bùi Chu xin chia buồn cùng gia đình ông và nguyện cầu cho linh hồn cụ bà Maria sớm về hưởng vinh phúc trên Thiên Đàng.

Hội 24/12 đồng thành kính phân ưu.

Gia đình Trần Văn Minh, Úc châu.

 

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net